Dimensionering regenwaterput

Voor de exacte berekening zal men rekening houden met 3 factoren, nl.:

  • het gebruiksdebiet: afhankelijk van het type gebruik van regenwater.
  • de aanvoerende dakoppervlakte: in Vlaanderen bedraagt de gemiddelde jaarlijkse neerslag 760 liter per m². Een klein deel blijft natuurlijk achter op het dak.
  • het gemiddeld percentage leegstand van de regenwaterput: men streeft meestal naar een gemiddelde leegstand van 5 tot 10%, dit geeft een niet te grote of niet te kleine regenwaterput.

Verlies 

Vooral bij platte daken kan veel regenwater terug verloren gaan via verdamping. In het bijzonder bij platte daken is het gebruik van een reductiecoëfficiënt in de berekening van de dimensionering dan ook nodig.


Welke verhardingen kan je nog aansluiten?

Alle dakoppervlakken kun je in principe zonder problemen op een regenwaterput aansluiten. Voor een groendak of rieten dak zijn echter soms speciale voorzieningen (zoals filter of voorbehandeling) nodig. Het water dat afstroomt van terreinverhardingen, zoals terrassen en opritten, of uit drainages komt, sluit je best niet aan op de regenwaterput voor hergebruik binnen de woning. Dat regenwater kan immers vervuild zijn met detergenten, oliën en andere vervuilende stoffen.


Overloop is nuttig (dus overdimensionering niet nuttig)

Om drijvende verontreinigingen op het wateroppervlak af te voeren is het goed dat uw regenwaterput regelmatig overloopt (via daarvoor voorziene leiding). Het is dus aangewezen om geen te groot volume te installeren.

Idealiter wordt er gestreefd naar een leegstand van 5 à 10%, wat goed is voor de kwaliteit van het water in de put. Een hogere leegstand zal aanleiding geven tot een hoger bedrag op uw waterfactuur en is niet meer rendabel.


Een voorbeeld:

Voor een dak van een bijgebouw van 40m2 (grondoppervlak = vertikale projectie op grond) komt dat neer op:

30.400 l jaarlijkse neerslag

- 5% leegstand = 28.880 l

Hiervan gebruik je natuurlijk ook continu een deel op (WC-spoeling, tuin water geven, ...) waardoor je nooit deze volledige opslagcapaciteit nodig zal hebben.

Ook hier moet je rekening mee houden in je berekeningen.

Resultaat:

wordt vervolgd...Meer info: 

https://www.vmm.be/water/bouwen/regenwater/hergebruik#section-8

https://www.waterportaal.be/WATERBRONNEN/Opslagwater/Dimensioneringopvangvanhemelwater.aspx

https://www.wienerberger.be/tools-en-opleidingen/Regenwatercalculator.html

Deze Wienerberger tool geeft een eerder lage inschatting van wat je nodig hebt, in mijn ondervinding.

To plant a garden is to believe in tomorrow.

keyboard_arrow_up
Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x